Váhová omezení jsou 100 kg/osobu resp. 250 kg na celou posádku (3 osoby). Prosíme o respektování tohoto omezení, protože jde o vaší i naší bezpečnost.